Start-Up i zarządzanie kryzysowe

"Jeśli nie zaczniesz inwestować w HR, gdy przekroczysz liczbę 50 osób w firmie i będziesz na drodze do 150 osób, coś na pewno pójdzie bardzo źle"

Marc Andreessen, High Growth Handbook – ELAD GIL

Start-Up

Uniknij błędów przy wdrażaniu rozwiązań HR

Prowadzenie startupu to nie tylko wykreowanie pomysłu na biznes. To określenie strategicznych celów i przekonanie innych, dlaczego warto zaangażować się w tę ideę.

Dysponujemy doświadczeniem, które pomoże Ci uniknąć wielu nieprzewidzianych sytuacji, co w przypadku tak dynamicznego środowiska jakim jest Start-Up, jest niezwykle cenną wiedzą.

StartUp – daj mu szansę rozwinąć skrzydła pozwalając nam na:

Stworzenie dokumentacji procesowej

Stworzenie pełnej dokumentacji procesowej, w postaci Process Warehouse, składającej się z: Work Instructions, Standard Operating Procedures, Process Workflows.

Wdrożenie skutecznej rekrutacji

Zaprojektowanie skutecznej strategii rekrutacyjnej, pozwalającej pozyskać najlepszych kandydatów.

Przygotowanie katalogu procesów

Przygotowanie kompletnego portfolio procesów HR wraz z podziałem odpowiedzialności i ról.

Projekty Employer Branding

Zorganizowanie skutecznej kampanii EB zapewniającej odpowiednią widoczność marki.

Obszary, w których zapewnimy Ci wsparcie

Rekrutacja i selekcja pracowników

Rekrutacja i selekcja pracowników

Program wdrożeniowy nowych pracowników

Program wdrożeniowy nowych pracowników

Polityka wynagrodzeń i benefitów

Polityka wynagrodzeń i benefitów

Zarządzanie procesami HR

Zarządzanie procesami HR

Wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej

Wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej

Zarządzanie talentem w firmie

Zarządzanie talentem w firmie

Wdrożenie i zarządzanie modelem kompetencyjnym

Wdrożenie i zarządzanie modelem kompetencyjnym

Program outplacement'owy

Program outplacement'owy

Dzięki nam zyskasz:

Analizę faktycznych potrzeb Klienta

Wypracowany i wdrożony koncept HR Employee Life Cycle

Implementację koncepcji SSC (Centrum Usług Wspólnych) wraz z przygotowaniem wszystkich niezbędnych składników

Wdrożenie elementów strategii HR:

– ATTRACT
– RECRUITMENT
– ONBOARDING
– DEVELOPMENT
– RETAIN
– OFFBOARDING

Zobacz, co dzięki nam zyskasz

Nasze doświadczenie w skutecznym budowaniu funkcji HR w różnych sektorach biznesu – wliczając w to również SSC czy BPO w połączeniu z przemyślaną strategią HR, szczególnie w momencie tworzenia nowego biznesu czy wejściu na nowy rynek, może okazać się kluczowe.

Zobacz, co dzięki nam zyskasz

HR Employee Life Cycle

Cykl życia pracownika to podróż, która zaczyna się już w chwili zainteresowania go współpracą. Cały cykl przebiega przez 5 różnych etapów:

Etap 1

Przyciąganie

1

Etap 2
Rekrutacja
2
Etap 3
Onboarding
3
Etap 4
Rozwój
4
Etap 5
Rozstanie
5

Wdrożenie Employee Life Cycle jest możliwe, dzięki skutecznemu zarządzeniu zmianą i wypracowaniu efektywnego konceptu Employer Brandigu. Nie musisz tego robić sam.
Wesprzemy Cię w tym żmudnym i trudnym procesie.