W poprzednim wpisie omówiłem kluczowe kompetencje przedsiębiorców, pracodawców, czyli krótko mówiąc właścicieli biznesów i podejście do nich przez pryzmat nadchodzących wyzwań. A co z kompetencjami Waszych zespołów?

Rok epidemii, a kluczowe kompetencje – cz.2

Sami przez to przeszliście i doświadczyliście zmiany prowadzenia biznesu i adaptacji rozwiązań na trudne czasy dokładnie w takim samym stopniu, jak wasi pracownicy. 

Wszyscy musieliśmy przejść dosyć dynamiczną transformację technologiczną i wkroczyć do świata online – i tutaj zaczęły się wyzwania, czy bariery z którymi musieliśmy się zmierzyć. Jakie kompetencje Waszych zespołów są kluczowe, aby bezpiecznie przejść przez kolejny etap kryzysu tak, aby zapewnić satysfakcję Klienta i możliwość samorealizacji pracowników?

Moja propozycja jest następująca. Skupcie się na:

1. Rozwijaniu możliwości działania w całkowicie cyfrowym środowisku

Dla każdego pracownika istotny będzie stopień umiejętności technologicznych. Podstawowe umiejętności w tym zakresie pozwolą im czuć się komfortowo i utrzymywać stały kontakt z klientami i z Wami. To też pozwoli im być na bieżąco ze zmieniającym się środowiskiem narzędziowym, które jest niezbędne do tego aby swobodnie poruszać się w sferze pracy online.

 

2. Rozwijanie innowacyjnego podejścia do dostarczania swojej pracy.

Wasi pracownicy muszą być przygotowani do pracy zdalnej, wprowadzać innowacje i to właśnie one staną się normą w prowadzeniu biznesu więc podnoszenie kwalifikacji pracowników w tym aspekcie zapewni Wam przewagę konkurencyjną. Skupcie się na rozwoju kompetencji Waszych pracowników w kontekście rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia, innowacji i radzenia sobie ze stresem. Praca zdalne nie zniknie z naszej rzeczywistości, jej proporcje mogą się zmieniać ale zostanie z nami na dłużej. Dlatego też te kompetencje nabiorą większego znaczenia w zdalnym środowisku pracy.

3. Wzmacnianiu kompetencji społecznych i emocjonalnych po to, aby zapewnić skuteczną współpracę, zarządzanie i wyrażanie siebie.

Aby utrzymać silne więzi zawodowe – pomimo dystansu – i pielęgnować relacje z Klientami, potrzebne będą dobrze rozwinięte kompetencje komunikacyjne i międzyludzkie a przede wszystkim empatia. Szczególnie w kontekście małych i średnich przedsiębiorstw ma to niezwykle istotne znaczenie, ponieważ zmienia zasady gry – które do tej pory oparte były na „pielęgnowaniu” relacji osobiście przez pracowników – a teraz wymaga to dużej zmiany.

4. Zbudowaniu zdolności adaptacji i odporności na negatywne skutki wywołane przez pandemię.

Aby Wasi kluczowi pracownicy mogli wykorzystać dzisiejsze nowe doświadczenia, potrzebują Waszego wsparcia w budowaniu samoświadomości, pewności siebie i samodzielności. Możecie im to zapewnić poprzez chociażby rozwijanie ich zdolności do zarządzania czasem czy organizacji pracy własnej lub zespołu.

I doceniajcie ich pracę. W obecnych czasach niewiele jest rzeczy cenniejszych niż docenienie wysiłków i poświęceń, które każdy z Waszych pracowników podejmuje każdego dnia.

Łukasz Bień