4 marca 2020 r. w Polsce potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Od tego czasu minął ponad rok.

Employer Branding i zarządzanie zmianą

Dziś przedsiębiorcy zastanawiają się jakie kompetencje okazały się kluczowe w czasach kryzysu. Ponadto patrząc w przyszłość, próbują sondować które z nich będą ważne, podczas wychodzenia z tego trudnego czasu?

I właśnie to poruszymy w tym wpisie – KOMPETENCJE. Nie w kontekście ich definicji, nie w jednokierunkowym aspekcie tworzenia modelu kompetencyjnego w Waszych firmach i dla Waszych pracowników. Poruszymy ten temat bardziej całościowo, przez pryzmat lekcji i doświadczeń – pewnie czasami niekoniecznie pozytywnych, które wyciągnęliśmy z 1 etapu kryzysu wywołanego przez pandemię.

Postaramy się napisać o tych KOMPETENCJACH, które stały krytyczne w poprzednim roku i będą nabierać wagi w nadchodzącym czasie – który będzie kolejną fazą wychodzenia z kryzysu i utrzymania motywacji oraz zaangażowania Waszych pracowników, a co za tym idzie – utrzymania Waszych Klientów. Mimo zauważalnego wzrostu szczepień również w Polsce, wszyscy mamy nadzieję, że przyniesie to tendencję spadkową ilości zarażonych Covidem i stopniowego odmrażania gospodarki. Nie możemy niestety oczekiwać poziomu, który zapewniłby ustabilizowanie naszej płynności finansowej i chociażby zbliżyłby nas w większym stopniu do strefy komfortu, w której byliśmy przed wybuchem pandemii.

Jako przedsiębiorcy i pracodawcy w tak trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych, przeszliście wyczerpującą drogę do miejsca w którym jesteście dzisiaj. Utrzymaliście Wasze biznesy, Waszych pracowników i Klientów – a to jest ogromne osiągnięcie. Zarządzaliście sytuacją kryzysową. I założę się, że zrobiliście to dzięki posiadanym przez Was kometencjom – czasami bardziej ich świadomi, a czasami mniej – reagując na nieoczekiwane sytuacje, z którymi musieliście się zmierzyć. I zrobiliście to skutecznie.

Więc gdybym miał podsumować te kluczowe umiejętności czy kompetencje, które były niezbędne, aby skutecznie przeprowadzić Wasze biznesy przez tę niespodziewaną falę kryzysu – i mimo wszystko będą nadal niezwykle istotne w nadchodzącym roku, to wyglądałyby one następująco:

1. Umiejętność zachowania spokoju

Wasi pracownicy i Klienci obserwują Wasze zachowania i postawy i szukają w nich tego elementu spokoju i przewidywalności, który upewni ich w tym, że jesteście w stanie przeprowadzić ich przez ten trudny czas.

2. Budowanie zaufania

Jako pracodawcy musicie pokazać pracownikom, że jesteście w stanie przeprowadzić ich bezpiecznie przez czas kryzysu i zmiany z możliwie minimalną stratą dla firmy, ale również i przede wszystkim – dla Waszych Klientów, którzy na Was polegają.

3. Komunikacja

W czasie kryzysu i zarządzania zmianą, komunikacja stanowi priorytetową kompetencję i każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jej brak ma destruktywny wpływ na morale zespołu a to również przekłada się bezpośrednio na poziom satysfakcji Klientów z Waszych usług. Co więcej, pewnie nie raz doświadczyliście tego, że domysły pracowników czy plotki powstałe z powodu braku komunikacji, rozchodzą się z prędkością światła i bardzo trudno jest przebić się z właściwym przekazem już post factum. Ale aby skutecznie tą komunikacją zarządzić, musimy mieć gotową strategię – co komunikować, jakie decyzje, jakie zmiany i jak je komunikować oraz w jakim porządku. To wszystko elementy, które budują skuteczne zarządzanie ludźmi, ale też dają poczucie przewidywalności Waszych działań do zespołów. Więc pamiętaj: Komunikuj i jeszcze raz komunikuj.

Następną kompetencją, której waga będzie niezwykle istotna z perspektywy przedsiębiorców i pracodawców to:

4. Współpraca

Sami nie będzie w stanie poprowadzić czy rozwinąć Waszego biznesu w rzeczywistości post-covidovej, ale po to macie fantastycznych ludzi, aby wam w tym pomogli. Dlatego włączajcie ich w proces podejmowania decyzji. Rozmawiajcie z nimi o kierunkach rozwoju, o tym jakie macie pomysły na nadchodzący kwartał czy rok. Teamwork i tzw. przywództwo partycypacyjne, nabiera znacznie większego znaczenia i wymiaru. W szczególnie w sektorze biznesu prywatnego.

5. Budowanie społeczności

Kontynuujcie to, co rozwijaliście przez ostatnie lata. To wam zależało najbardziej na zbudowaniu lojalności Waszych pracowników, aby identyfikowali się z Waszą koncepcją prowadzenia biznesu i nie szukali innych dodatkowych zajęć. Kontynuujcie ten trend – budujcie przynależność i dawajcie powód do tego, aby Wasi ludzie czuli się częścią czegoś większego. Dbajcie by nie trwali pasywnie w miejscu z niepewną przyszłością.

6. Empatia

To kompetencja, która moim zdaniem była i również będzie kluczowa w zarządzaniu biznesem w różnych sektorach. Nie tylko w kontekście pracodawców, ale również w kontekście pracowników i tego jakie wzorce zachowań i postaw będą przyjmować i przekazywać dalej na relacje już bezpośrednio z Klientami.

Reasumując, patrzmy na naszych pracowników z perspektywy człowieka, osoby a nie z perspektywy stanowiska, czy zadań do wykonania. Uwzględniajmy zróżnicowane potrzeby, zróżnicowane osobowości i dobierajmy sposób komunikacji, elastyczności i wpływania pod kątem właśnie każdej z osób które dla nas pracują.

Łukasz Bień